Pickleball

Ketcherverden har de seneste år set en stigende interesse for nogle af de mindre sportsgrene i kategorien, og her er Pickleball en af frontløberne. Sporten har taget USA med storm, ikke blot som amatør sport, men også som professionel sport, hvor de har en drøm om at komme på OL programmet.

Hvad er pickleball?

Pickleball har de seneste år været den hurtigst voksende sport i USA. Meget lig populariteten som padel har haft i Europa, og særligt Norden, har amerikanerne kastet deres kærlighed til pickleball. 

Pickleball er, ligesom padel, en sport, der låner fra flere andre ketchersporte. Pickleball kan ses som en kombination af badminton, tennis, og bordtennis. Spillet foregår på en bane, der minder om en badmintonbane, over et tennisnet med en bat, der minder lidt om et forstørret bordtennisbat. 


Spillet kan spilles både som single eller double, og har en ret lav indgangsbarriere ift. motorik, erfaring med ketchersport og udstyr. Dette har været med til at gøre sporten utrolig populær blandt mennesker i en rigtig bred aldersgruppe. 

Pickleballs historie

Spillet blev opfundet tilbage i 1965 i USA, mere præcist Brainbridge Island, ikke langt fra byen Seattle. Det skete en sommer, hvor tre fædre – Joel Pritchard, Bill Bell og Barney McCallum – manglede et spil til deres børn, der var blevet træt af traditionelle sommerspil. Siden da har sporten kun udviklet sig, og har i dag over 3 mio. spillere alene USA – og en Pro Tour.

Pickleball udstyr

Der er ikke meget specifikt udstyr til Pickleball. Battet og bolden er det eneste rigtige udstyr, der skal bruges for at kunne spille — foruden banen. 

Pickleball bat

Battet i pickleball er meget karakteristisk. I sit udseende minder det meget om enden på en åre eller et forstørret og mere aflangt og firkantet bordtennisbat. Modsat de fleste andre ketchersporte er Pickleball battet mere firkantet end rund i sin form, hvilket gør, at det skiller sig meget ud. 

Battet er ikke perforeret og du har derfor en hvis mængde vindmodstand, når du svinger, og er derved med til at tage noget af farten ud af spillet. 

Der er dog nogle regler for battets udseende, og nogle krav det skal overholdes.  

Ifølge den Internationale Federation of Pickleball må den kombinerede bredde og længde af battet ikke overstige 61 cm eller 24 inches. Længden alene på battet må dog ikke være over 43 cm. Du vil derfor kunne finde pickleballbat i varierende størrelser, hovedform, tykkelse og vægt. Overfladen på battet skal være glat og uden tekstur af nogen slags. 

Pickleball bold

Bolden i pickleball er meget unik, og har sin afstamning fra det, der i USA hedder en Wiffle Ball, der bruges til en variation af Baseball. I Danmark ville vi nok mest af alt sige, at bolden minder om en indendørs hockey bold. Bolden er dog med tiden blevet sin egen, og har sine egne specifikke standarder. 

Bolden vejer ikke mere end 22,1 g – 26,5 g og er 73 mm – 75 mm i diameter. Derudover skal bolden have mellem 26-40 huller – fordelt ligeligt ud over bolden.  

Pickleball bane

Størrelsen på en pickleball bane er præcis de samme mål som en badmintonbane. Nettet er dog sænket ift. badminton,og er stort set identisk til det, du finder på en padelbane.  

Den forreste servelinje på banen er placeret ca. 15 cm længere væk fra nettet end på en badminton bane, men ellers svarer linjerne til det, du finder på en badminton double bane.

De to zoner, der tilstøder nettet kaldes “Non-volley Zone” eller “Kitchen”, hvor der er særlige regler for spillet. 

Pickleball regler

Modsat tennis og padel, tælles der i pickleball point på samme måde som i bordtennis, badminton og squash, hvor der kan spilles til 11, 15 eller 21 — 11 værende det mest normale. Spillet spilles bedst ud af 3 sæt, hvor et sæt vindes af den første til at nå 11 med min. 2 point ned til modstanderen. 

Serven

I pickleball spilles der med skiftende serv. Det vil sige, at man kun kan score point, når man har serven. Begår det servende hold en fejl eller scorer det ikke-servende hold et “point”, bliver de i stedet det servende hold. 

Man server fra bagved baglinjen, i enten højre eller venstre side, til det diagonalt modsatte servefelt. 

Serven skal altid serves underhånd fra under hoftehøjde, men om du kaster bolden i jorden først eller skyder direkte til den, er op til den individuelle. 

Two-Bounce reglen

Når bolden er blevet servet, skal det modtagende hold lade bolden hoppe på jorden, før de må returnere den, hvor det servende hold også skal lade den ramme jorden, før de returnerer den — heraf “Two-Bounce” reglen. 


Reglen blev indført for at forlænge spillet og fjerne den umiddelbare fordel ved at serve.

No-Volley Zone

På hver side af nettet har vi den såkaldte “no-volley” zone.

I denne zone er det ikke tilladt at skyde til bolden, uden at den har ramt jorden først. En spiller skal være helt ude af zonen, før at det er tilladt at skyde direkte til bolden. Her må serven heller ikke lande som det første, men skal først lande i servezonen. 

Pickleball vs padel tennis

Selvom deres popularitet har fulgtes meget ad de seneste år, med den stigende interesse for padel i Europa og Pickleball i USA, så er der ikke frygtelig mange ligheder mellem de to sportsgrene. 

De største ligheder ligger i, at de spilles med bat i stedet for ketchere, som man ellers ser i de fleste andre ketchersporte. Battene har dog mange forskelle, og ville ikke kunne erstattes med hinanden. 

Padel er det mere dynamiske af de to spil, hvor den større bane og vægge giver muligheder for længere dueller og flere løb. Padel er derfor også den mest krævende af de to spil – både ift. udholdenhed og teknik.